Samec Alfa - kdo to je?

2018-09-21
Samec Alfa - kdo to je?

Při pozorování sociální skupin můžete i laicky po krátké době vytipovat výrazné rozdělení rolí. Obecná pravidla jsou stejná pro mladé, děti i spolupracovníky ve větším kolektivu. Někteří lidé patří k bezkonfliktním příjemným osobnostem, které nemají problém plnit zadané úkoly a přizpůsobit se. Do každé skupiny samozřejmě patří i slabší a méně pružné osobnosti, osoby konfliktní a typy, které se nedokážou jednoznačně vyhranit a hledají své zařazení. Jedním z nejdůležitějších členů je Alfa Samec. Muž, který svým chováním přímo ovlivňuje své okolí, dokáže převzít zodpovědnost a dovést svůj team přesně tam, kde jej chce mít.

Moc ovlivnit okolí

Opravdový samec Alfa vyzařuje autoritu. Bez dlouhého vysvětlování a motivace dokáže strhnout své okolí, které je ochotné přijmout zadané úkoly. Přirozená autorita se nedá naučit. Manageři nebo učitelé velmi dobře vědí, jak důležité je již od první chvíle zaujmout pevné stanovisko, neustoupit ze svých požadavků a vytrvale sledovat své cíle. Samec Alfa se na své úkoly nemusí zvlášť soustředit, plynule postupuje a svá předsevzetí plní.

Nestačí jen frajeřit

Samec Alfa je nápadný, ale vaši pozornost nemusí nutně přitáhnout jen nápadným vzhledem. Vedoucí osobnosti dokonale využívají celý svůj potenciál a nebojí se na sobě pracovat. V drtivé většině jde o muže v dobré fyzické kondici. Nezřídka dobrá tělesná dispozice podtrhne i vůdčí schopnosti. Alfa ale nemusí patřit mezi atletické typy zákonitě. Bystré uvažování, zkušenosti a pohotovost jsou mnohem důležitějšími rysy. Ve skupince se často snaží prosazovat osobnosti, které mají potřebu dokazovat si schopnost obstát, nebo řeší hluboce usazené konflikty nebo nízké sebevědomí. Nápadné oblečení, vyzývané chování a často i agresivita však nejsou projevy skutečného alfa samce. Alfy rozpoznají schopnosti jednotlivých členů své “smečky”. Dokážou podpořit k lepším výkonům, ale také chrání mladší nebo slabší. Umí motivovat k osobnímu růstu i vzájemné sounáležitosti.

Opravdové osobnosti

Samec Alfa je důležitým prvkem každého kolektivu. Ve sportu, v zaměstnání i v kolektivu přátel udává směr a tón. Je nepsaným vůdcem a má velkou moc. Pokud si taková osobnost uvědomí svou zodpovědnost, dokáže být své sociální skupině opravdovým přínosem. Netěží jen z výhod velké popularity a výjimečného zacházení. Umí svůj vliv využít pro ostatní. Na modelu vlčí smečky je možné ukázat, že umí rozumně řídit ostatní, ale především ovládá sám sebe. Prvními členy při výpravě jsou průzkumníci, kteří zajistí bezpečnost následujícím členům. Starší, slabší, hendikepovaní patří do středu, kde jsou nejlépe chráněni. Alfa samec netvoří osamocenou špici smečky, ale právě naopak si udržuje dokonalý přehled o svých členech z týlu. Dokáže pohotově zasáhnout, pomoci, změnit směr nebo rychlost celé smečky. Opravdoví samci si nemusí nic dokazovat. Jsou si vědomi svých schopnostmí a umí je využít.

Zobrazit více... Září 2018
pixel