Autorská práva

@Copyright Společnost Bolf s ručením omezeným Sp. k. je vlastníkem veškerého obsahu zveřejněného na stránkách www.bolf.cz, včetně zejména produktových fotografií, grafiky a log, a má k nim plná autorská práva, která jsou chráněna v souladu s ustanoveními zákona ze dne 4. února, 1994 o autorském právu a právech souvisejících. Bolf Sp. z o.o. Sp.k. má také příslušné licence k použití obrázků použitých k vytvoření bannerových reklam. Bolf Sp. z o.o. Sp.k. nedovoluje jakékoli užití těchto děl, zejména jejich užití, kopírování, šíření nebo distribuci, bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Bolf Sp. z o.o. Sp. k. pod hrozbou podání příslušných žalob pro porušení autorských práv a postoupení věci k trestnímu řízení. Kopírování, zpracování, sdílení a publikování, jakož i používání za účelem prodeje, vcelku nebo zčásti, jakýchkoli děl tvořících předmět práv Bolf Sp. z o.o. Sp. k. je zakázáno a může mít za následek sankce podle občanského a trestního práva.
pixel