Souhlas s přizpůsobením obsahu

Webová stránka bolf.cz používá soubory cookie za účelem poskytování služeb a také pro marketingové/statistické účely. Udělení souhlasu znamená, že Vaše osobní údaje budou uloženy v souborech cookies pro marketingové účely společnosti Bolf Sp. z o. o. Sp. k. a jejich Důvěrných Partnerů. Váš souhlas je dobrovolný a můžete ho kdykoliv odvolat, ale pamatujte si, že díky Vašemu souhlasu můžeme přizpůsobit obsah stránek Vašim zájmům. Navíc kliknutím na [jiné možnosti] můžete udělit souhlas se zpracováním údajů také v oblasti profilování, tržních a statistických analýz, díky čemuž jednodušeji naleznete na stránkách obsah, který Vás nejvíce zajímá.

Chceme Vám představit nabídku, co nejvíce přizpůsobenou Vašim preferencím a zájmům. Udělením souhlasu pro výše uvedené účely nám umožníte prezentaci nabídky a slev založených na analýze Vaší aktivity na Internetu. Tyto nabídky můžou mít zásadní vliv na Vaše nákupní rozhodnutí. Tento návrh je určen plnoletým osobám.


Pokud Vám již bylo 18 let, můžete pro Vaše pohodlí kliknout níže uvedená pole a tím udělit souhlas s výše uvedenými podmínkami.

Samozřejmě můžete kdykoliv změnit nebo stanovit podmínky uchovávání/přístupu ke cookies ve Vašem prohlížeči. Více informací najdete v Politice soukromí a cookies.

Pamatujte si, že udělení souhlasu je dobrovolné. Navíc můžete kdykoliv svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.


Jaké údaje zpracováváme?

www.bolf.cz používá technologii, která uchovává a zpřístupňuje informace o Vašem počítači nebo jiném zařízení připojeném k síti (zejména pomocí souborů cookie), které se týkají Vaší online aktivity, s cílem prezentovat přizpůsobenou reklamu a posoudit některé z informací o Vás také v rámci automatizovaného zpracování osobních údajů, tj. profilování (analyzujeme Vaši činnost tak, abychom se lépe přizpůsobili konkrétním obecným skupinám našich klientů, aniž bychom významně ovlivnili jejich rozhodnutí – pokud neudělíte samostatný souhlas), tržní a statistické analýzy a zlepšení kvality poskytovaných informací. Tuto technologii využívají také naši partneři, s nimiž spolupracujeme, a kteří mohou také instalovat soubory na Vašem zařízení během používání našich služeb. Seznam partnerů, s nimiž v této oblasti spolupracujeme, je k dispozici v naší Politice soukromí.

Kdy můžu odvolat souhlas s použitím cookies?

Souhlas můžete v každé chvíli odvolat – nicméně to neovlivní zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

Co když s použitím cookies nesouhlasím?

Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vám cookies ukazovaly reklamy přizpůsobené Vašim zájmům, neznamená to, že se během surfování na našich nebo jiných webových stránkách nesetkáte se žádnými reklamami – v takovém případě se Vám zobrazí stejný počet reklam, které ale nebudou souviset s Vaší aktivitou na našich webových stránkách.

Jak budou fungovat stránky bez souhlasu s použitím cookies?

V případě, že neudělíte výše uvedený souhlas, se i nadále můžou na Vašem zařízení ukládat soubory nezbytné k zajištění správného fungování našich webových stránek (například volba jazyka, vyplnění nákupních formulářů atd.). Tyto nastavení můžete upravit ve Vašem webovém prohlížeči, nicméně některé části našeho webu nebudou fungovat správně.

Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů budeme my, tj. Bolf Sp. z o.o. Sp.k., se sídlem: Zielona Góra, ul. Kożuchowska 32, e-mail: info@bolf.cz

Správce vynakládá veškeré úsilí na ochranu Vašich údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z dne 27 dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a jinými obecně závaznými právními předpisy, jenž chrání práva osob, jejichž se údaje týkají.

Detailní informace o účelech zpracování údajů

Vaše údaje získané prostřednictvím souborů cookie budou s Vašim souhlasem zpracovávány námi a našimi partnery s cílem poskytnout v širokém smyslu slova marketingové služby.

Pokud navíc souhlasíte s vytvářením profilů pomocí vhodných nástrojů, Vaše údaje budou moci být námi a našimi partnery zpracovávány za účelem přizpůsobení naší nabídky Vašim zájmům a potřebám, a čím častěji budete využívat naše služby a nakupovat naše produkty, tím lepší nabídku a akce Vám budeme moci připravit.

Doba zpracování údajů

Vaše údaje budou zpracovávány do doby, dokud bude existovat základ pro jejich zpracování, tj. v případě udělení souhlasu, do doby, než bude souhlas zrušen, omezen nebo upraven jinými Vašimi úkony, ledaže dle zákona budeme povinni zpracovávat údaje po delší dobu, nebo je uložíme na delší dobu pro vznik případných nároků, a to po promlčecí dobu stanovenou zákonem, zejména občanským zákoníkem.

Vaše práva

V souladu s příslušnými předpisy má každá osoba právo požadovat přístup k poskytnutým informacím, které obsahují osobní údaje, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznášet námitky proti jejich zpracování, jakož i právo na převedení údajů. Navíc může kdykoliv svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním a může podat stížnost u dozorčího orgánu.

Komu a za jakých okolností můžeme udělit přístup k Vašim údajům?

Vaše údaje můžeme poskytnout subjektům, které nám pomáhají provozovat naše webové stránky a aplikace, např. podporují nás v marketingových kampaních, spravují náš software, poskytují podporu a zajišťují provoz našich nástrojů a systémů, poskytovat právní služby, s tím, že výše uvedené subjekty musí zaručit, že zavedou vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany pověřených údajů.

Vaše údaje nejsou převedeny do třetí země nebo mezinárodní organizace. Osobní údaje mohou být zpřístupněny orgánům veřejné správy a subjektům, které vykonávají úkoly veřejné správy nebo jednají jménem orgánů veřejné správy, a to v rozsahu a za účelem vyplývajících z právních předpisů.

Jak kontaktovat správce Vašich údajů?

V každé chvíli náš můžete kontaktovat:

BOLF Sp. z o.o. Sp. k.
ul Kożuchowska 32
65-364 Zielona Góra
NIP: PL9291861928
REGON: 360003583
e-mail: info@bolf.cz

Můžete také kontaktovat našeho inspektora ochrany údajů na e-mailové adrese: inspektor@kancelaria-domagala.eu

Díky technologiím, které ukládají a zpřístupňují informace o Vašem zařízení připojeném k síti (zejména s použitím souborů cookie), může společnost bolf.cz a její partneři zhodnotit Vaši aktivitu a díky tomu přizpůsobit Vašim preferencím prezentované reklamy a informace. Informace získané prostřednictvím těchto technologií mohou být považovány za Vaše osobní údaje. Udělení souhlasu nám nebo našim partnerům umožní používat technologie založené na profilování. Váš souhlas je dobrovolný a můžete ho kdykoliv zrušit. Aktivní pole znamená, že souhlasíte s profilováním.

Pokud chcete, aby společnost denley.pl přizpůsobila nabídku Vašim potřebám, můžete udělit souhlas s vyhodnocením Vaší aktivity pomocí souborů cookie. Stačí aktivovat vhodné políčko a zobrazovaný obsah bude odpovídat Vašim preferencím. Udělení souhlasu nám umožní použití technologií založených na profilování. Udělení souhlasu nám nebo našim partnerům umožní používat technologie založené na profilování. Váš souhlas je dobrovolný a můžete ho kdykoliv zrušit. Aktivní pole znamená, že souhlasíte s profilováním.

6401

Dárkové poukázky - všeobecné podmínky

PODMÍNKY OBJEDNÁNÍ A POUŽITÍ DÁRKOVÉHO POUKAZU Bolf.cz
PRO INDIVIDUÁLNÍ ZÁKAZNÍKY

§ 1.

 • Výrazy použité v těchto Podmínkách mají tento význam:
 • 1. Prodávající dárkového poukazu (dále jen „prodávající“) - "Bolf Sp. Z o.o. Sp.k. společnost registrovaná pod číslem: 0000529285 v Národním soudním rejstříku vedeném Krajským soudem v Zelené Hoře - VIII obchodním oddělením Národního soudního rejstříku, IČ: 360003583, DIČ: PL9291861928, se sídlem ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Gora;
 • 2. Dárkový poukaz (dále jen „poukaz“) je poukazem určeným k uplatnění v internetovém obchodě www.bolf.cz. poukaz je prodávajícím vystavován pouze v elektronické podobě na jméno uživatele. Poukaz je tvořen jedinečnou kombinací čísel nebo čísel a písmen, která je uvedena na poukazu zasílaném uživateli ve formátu pdf na jeho elektronickou adresu (email). Poukaz potvrzuje právo uživatele na výměnu hodnoty poukazu za zboží v internetovém obchodě www.bolf.cz.
 • 3. Doba platnosti poukazu - označuje období, v němž lze poukaz využít. Poukaz lze využít ode dne jeho doručení uživateli do 31.12.2019.
 • 4. Zákazník - osoba, která zakoupí poukaz od prodávajícího. Zákazníkem může být jak spotřebitel, tak podnikatel.
 • 5. Spotřebitel – zákazník, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 • 6. Uživatel - každý majitel poukazu, který disponuje poukazem, tedy jedinečným kódem umožňujícím využití poukazu v obchodě.
 • 7. Hodnota poukazu – je tvořena částkou vybranou a uhrazenou zákazníkem, kterou lze využít v obchodě. Hodnota poukazu je uvedena na poukazu. Prodávající nabízí poukazy v těchto hodnotách 500 Kč, 1000 Kč, 2000 Kč, 3000 Kč, 5000 Kč;
 • 8. Obchod - internetový obchod Bolf.cz provozovaný na webu https://www.bolf.cz/.
 • 9. Transakce – nákup zboží v obchodě, jehož kupní cena bude uhrazena zcela nebo zčásti poukazem za podmínek dále stanovených. Nákup zboží se současně řídí všeobecnými obchodními podmínkami eshopu Bolf.cz.

§ 2.

 • Zakoupení Poukazu
 • 1. Poukaz může zákazník koupit za pomoci aplikace dostupné na internetových stránkách www.bolf.cz. Zákazník je povinen postupovat podle pokynů uvedených v aplikaci.
 • 2. Pomocí aplikace je zákazník oprávněn stanovit následující parametry poukazu. Hodnotu poukazu podle nabídky prodávajícího, uživatele poukazu, a to zadáním jeho elektronické adresy (e-mailu), na který má být poukaz doručen, datum doručení poukazu, personalizovanou textovou zprávu (vzkaz) pro uživatele.
 • 3. Po odeslání objednávky poukazu zákazníkem, bude zákazníkovi doručeno potvrzení o přijetí objednávky poukazu a obchodní podmínky. Doručením potvrzení o přijaté objednávce (akceptací) je uzavřena smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím.
 • 4. Poukaz bude uživateli doručen po úhradě jeho kupní ceny zákazníkem. Kupní cenu je možné uhradit jedním z těchto způsobů: a) PayPal – platební bránou, b) bankovním převodem podle platebních instrukcí sdělených zákazníkovi prodávajícím.
 • 5. Prodávající není účastníkem právního vztahu mezi uživatelem a zákazníkem. Prodávající nenese zodpovědnost za eventuální chyby zákazníka v objednávce spočívající v nesprávně zadané elektronické adrese uživatele, či v nesprávně zadané hodnotě poukazu. Zákazník je povinen zkontrolovat veškeré jím zadané údaje do objednávky před jejím odesláním.
 • 6. Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem byl poukaz, a to ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení počíná běžet ode dne uzavření smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy využije zákazník formulář dostupný na www.bolf.cz, který vyplní a odešle prodávajícímu na elektronickou adresu (email) info@bolf.cz. Prodávající potvrdí spotřebiteli přijetí odstoupení nejpozději následující pracovní den po doručení odstoupení a současně provede deaktivaci poukazu z důvodu odstoupení od kupní smlouvy. O deaktivaci poukazu uvědomí prodávající neprodleně i uživatele, a to odesláním emailové zprávy na adresu, na kterou byl poukaz prodávajícím doručen. Spotřebitel bere na vědomí, že odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě k tomu určené nelze v případech, kdy před doručením odstoupení prodávajícímu došlo uživatelem byť jen k částečnému využití poukazu při transakci. Zašle-li spotřebitel odstoupení od smlouvy i případech, kdy již došlo k využití poukazu či jeho části, uvědomí prodávající spotřebitele o nemožnosti odstoupení od smlouvy z důvodu užití poukazu uživatelem.
 • 7. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy v souladu s těmito podmínkami, vrátí mu prodávající kupní cenu poukazu do 14 dnů od doručení odstoupení.

§ 3.

 • Podmínky využití poukazu
 • 1. Poukaz lze využít pouze realizací transakce v obchodě, a to k úhradě kupní ceny zboží zakoupeného v obchodě nebo k úhradě části kupní ceny zboží. Poukaz lze využít pouze před uplynutím doby jeho platnosti a do výše jeho hodnoty. Prodávající neposkytuje peníze ani žádnou jinou kompenzaci za nevyužitou hodnotu poukazu. Poukaz nelze vyměnit za peníze. Prodávající není zodpovědný za následky způsobené nevyužitím poukazu v době jeho platnosti.
 • 2. Transakce je možná po provedení registrace uživatele v obchodě, která spočívá ve zřízení uživatelského účtu, a po přihlášení se ke zřízenému uživatelskému účtu. Uživatel je oprávněn čerpat poukaz postupně. Po vyčerpání části poukazu bude uživatel na svém uživatelském účtu informován o výši vyčerpané části poukazu a o zůstatkové hodnotě poukazu. Po provedení transakce (vyčerpání poukazu či jeho části) nemá zákazník právo odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem bylo zakoupení poukazu, který byl transakcí využit, a to i v případě částečného využití Poukazu. Tímto není dotčeno právo uživatele na odstoupení od smlouvy, při níž byl využit poukaz.
 • 3. Poukaz lze kombinovat s aktuálními slevovými akcemi obchodu a lze jej uplatnit i na zlevněné zboží. Všechny slevy se zohlední automaticky při nákupu zboží před uplatněním poukazu. Uživatel může u jedné objednávky použít pouze jeden poukaz. Poukazy nelze spojovat.
 • 4. Nositel využije poukaz zadáním unikátního kódu poukazu v místě k tomu určeném, které je označeno "Místo k zadání kódu" a unikátního PIN kódu uvedeného na poukazu. Celková cena Uživatelem objednávaného zboží (zboží v košíku) bude snížena o aktuální hodnotu poukazu. Provedená transakce je rovnocenná nákupu a řídí se všeobecnými obchodními podmínkami obchodu platnými pro nákup zboží.
 • 5. Dojde-li třikrát po sobě k zadání špatného PIN kódu uvedeného na poukazu, bude Poukaz automaticky zablokován. Poukaz lze odblokovat na telefonním čísle zákaznického servisu Bolf.cz:. + 480023846. Nositel je oprávněn využít pouze poukazy platné, které nebyly doposud využity k úhradě kupní ceny zboží.
 • 6. V případě kdy hodnota zakoupeného zboží překročí hodnotu poukazu, může být transakce realizována pouze po doplacení zbývající výše kupní ceny, která je tvořena rozdílem mezi kupní cenou zboží a hodnotou poukazu. Úhrada kupní ceny se řídí všeobecnými obchodními podmínkami obchodu. V případě, že cena zakoupeného zboží je nižší než hodnota k využití na Poukazu, může být zbývající hodnota poukazu využita během doby platnosti Poukazu.

§ 4.

 • Blokování poukazu, odmítnutí přijetí poukazu obchodem
 • 1. Prodávající, s cílem chránit zájmy zákazníka a/nebo uživatele si vyhrazuje právo dočasného zablokování možnosti použití poukazu na žádost zákazníka nebo uživatele. Blokaci poukazu lze provést prostřednictvím telefonního čísla zákaznického servisu Bolf.cz + 480023846 nebo na e-mailovou adresu: info@bolf.cz.
 • 2. Prodávající má právo odmítnout přijetí poukazu v následujících případech:
  • a. uplynutí, nebo skončení platnosti poukazu;
  • b. nedostatečná hodnota poukazu k využití pro uhrazení objednaného zboží, za předpokladu, že zbývající výše kupní ceny nebude uhrazena;
  • c. technické důvody, které brání ve využití poukazu a k nimž došlo z důvodů, které jsou mimo kontrolu prodávajícího.

  § 5.

  • Závěrečná ustanovení
  • 1. Prodávající nenese odpovědnost za zneužití poukazu třetí osobou, která získala Poukaz či údaje nezbytné pro jeho uplatnění jakýmkoliv způsobem od uživatele či zákazníka. Transakce, při níž bude uplatněn poukaz osobou, která se k němu či údajům nezbytným k jeho uplatnění dostane neoprávněně, bude prodávajícím provedena, a to až do blokace poukazu dle předchozího odstavce.
  • 2. Vrácení zboží uhrazeného Poukazem je upraveno všeobecnými obchodními podmínkami, s tím, že kupní cena uhrazená Poukazem bude uživateli vrácena pouze formou nového poukazu. Doba planosti vystaveného poukazu a podmínky jeho uplatnění se řídí těmito podmínkami.
  • 3. Případný problém s uplatněním poukazu je uživatel povinen hlásit prodávajícímu neprodleně formou reklamace prostřednictvím infolinky nebo e-mailem na adresu info@bolf.cz. Reklamace související s poukazy budou řešeny neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od jejich doručení. O výsledku reklamace je prodávající povinen informovat uživatele a zákazníka písemně prostřednictvím emailu.
  • 4. Práva a povinnosti stran, které nejsou těmito podmínkami upraveny, se řídí všeobecnými obchodními podmínkami obchodu, totéž platí i pro případné vyřizování případných stížnosti spotřebitelů.
  • 5. Zákazník je povinen se před zakoupením poukazu seznámit se s těmito podmínkami a dodržovat jejich ustanovení. Uživatel je povinen se s těmito podmínkami seznámit před prvním použitím poukazu a při využití poukazu podle nich postupovat.
  • 6. Obsah těchto obchodních podmínek je k dispozici na webových stránkách https://www.bolf.cz. Obchodní podmínky jsou spolu potvrzením objednávky zasílány na elektronickou adresu zákazníka a uživatele.
  • 7. Prodávající si vyhrazuje právo provádět v těchto podmínkách kdykoliv změny, jakož i právo kdykoliv bez udání důvodu prodej poukazů zrušit. Prodávající se zavazuje informovat uživatele a zákazníky o všech chystaných změnách s časovým předstihem alespoň 3 (tří) dnů, a to uveřejněním oznámení na webových stránkách obchodu. Jakékoliv změny podmínek nemohou zhoršit práva zákazníků či uživatelů ve vztahu k poukazům zakoupeným před přijetím příslušných změn.
  pixel