7882

Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost Bolf Sp. z o.o. Sp.k. se sídlem v ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra nakládá s osobními údaji, které sbírá on-line od uživatelů internetového obchodu bolf.cz (dále jen Internetový Obchod) a zpracovává je prostřednictvím webové stránky www.bolf.cz (dále jen Webová stránka).

Společnost Bolf Sp. z o.o. Sp.k. předsevzala veškerá nezbytná a vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti a důvěrnost vašich osobních údajů a systematicky analyzuje a upravuje tyto činnosti, dle právní změn nebo nových technologických řešení.

Jaké informace jsou shromažďovány automaticky při návštěvě webových stránek internetového obchodu Bolf.cz?

Pokud na našich webových stránkách nevyplníte formulář objednávky nebo nás přímo nekontaktujete e-mailem, identifikační údaje o Vaší osobě tj. jméno, adresa, telefonní číslo, apod. neshromažďujeme. Při návštěvě našich webových stránek však automaticky shromažďujeme určité neosobní informace uvedené v souborech cookies prohlížeče použitím dostupných internetových technologii včetně „session cookies“, „trvalých cookies“ a „webových majáků“.

Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka umístí do cookie souboru Vašeho webového prohlížeče a které umožní webové stránce zapamatovat si informace o Vás a Vašich volbách. Cookies jsou používány, aby zlepšovat webové stránky tak, aby Vám poskytovaly pouze nejlepší informace a služby během návštěvy v internetovým obchodě a nakupování np. pro uložení provedených Vámi nákupů.

Internetový obchod využívá 2 typy souborů cookies: Session cookies, které jsou po ukončení užívání webových stránek automaticky vymazány z paměti zařízení a Trvalé soubory cookies, které jsou ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče a zůstávají tam po určitou dobu nebo dokud nejsou smazány uživatelem. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil na jeho počítač, jako je heslo nebo přihlašovací jméno. Tím je používání webových stránek rychlejší a jednodušší. Kdykoliv můžete cookies omezit, zablokovat nebo vymazat. Lze k tomu použít Váš prohlížeč. V případě problémů, doporučujeme použít funkci nápovědy ve Vašem prohlížeči.

Kromě souboru cookies internetový obchod shromažďuje údaje zaznamenávané v protokolech webového serveru.

Protokolovací soubory obsahují m.j.: IP adresu (internetovou protokolovací adresu) přístupového počítače, typ prohlížeče, název načtené stránky, datum a čas načtení, URL stránky, ze které jste přešli na načtenou stránku, množství přenesených dat, stavové hlášení, zda bylo načtení úspěšné, Session Cookies;
Některé podstránky mohou obsahovat navíc elektronické obrázky známé jako webové majáky (web beacons). Kromě výše uvedených informaci (IP adresa apod.) webové majáky nám rovněž poskytují více informací o e-mailech, které odesíláme (o tom, zda jste přijali, otevřeli nebo využili e-mail, který jste se od nás rozhodli přijmout), pomáhají určit klíčová slova vyhledávání, podle kterých se návštěvníci dostanou na naši webovou stránku, a názvy domén webových stránek, které na nás odkazují. Tyto údaje využíváme anonymně pouze ke statistickým účelům a k vyhodnocení účinnosti našich reklam a našeho webu

Tyto informace budou ukládány a používány za účelem shromažďování obecných a anonymních statických údajů prostřednictvím analytických nástrojů.

Internetový obchod provozovaný prodávajícím pod doménou www.bolf.cz využívá službu Google Analytics. Tato aplikace zajišťuje, že nebude vytvořeno žádné spojení s výše uvedenými cookies. Společnost Google nás zavazuje k uveřejnění následujícího prohlášení:

Tyto webové stránky používají aplikaci Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. (“Google“). Google Analytics používá tzv. “cookies“, textové soubory, které se ukládají do paměti Vašeho počítače a které umožňují analýzu Vašeho využití daných webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem využití těchto stránek jsou zpravidla přeneseny na server Google v USA a tam uloženy. Aktivací anonymizace IP na těchto webových stránkách ovšem Google Vaši IP adresu v rámci členských zemí Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA přenesena plná IP adresa a až tam bude zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek použije Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho využití stránek, pro účely vypracování zpráv o aktivitách webových stránek a pro poskytování dalších služeb spojených s využíváním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek. IP adresa, zprostředkovaná Vaším prohlížečem v souvislosti s aplikací Google Analytics, nebude propojena s jinými údaji společnosti Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě eventuálně nebudete moci využívat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zaznamenávání údajů vygenerovaných souborem cookie o Vašem využití webových stránek (včetně Vaší IP adresy) pro Google a zpracování těchto informací společností Google zablokovat tím, že si stáhnete a nainstalujete plug-in prohlížeče, který je k dispozici na následujícím linku. Aktuální link je http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz

Cizí obsahy na stránkách, k nimž se lze dostat prostřednictvím odkazů z těchto internetových stránek, si společnost Bolf Sp. z o.o. Sp.k. nepřivlastňuje a nenese za ně žádnou zodpovědnost. Od nepřípustných nebo dvojznačných obsahů se společnost Bolf Sp. z o.o. Sp.k. výslovně distancuje.

Internetový obchod shromažďuje data těch Zákazníků (jako nick, přezdívka, apod.), kteří dobrovolně vkládají hodnocení produktů na stránky internetového obchodu.

Údaje shromážděné automaticky mohou být použity pro analýzy chování uživatelů na webových stránkách internetového obchodu, ke shromažďovaní demografických informaci o zákaznících, k přizpůsobení obsahu webových stránek internetového obchodu.

Údaje shromážděné automaticky od zákazníků vkládajících komentáře k produktům, stejně jako vložené komentáře mohou být použity pro marketingové a propagační účely Internetového Obchodu a propagaci nabídky jeho produktů.

Jaká data jsou shromažďovány při registraci a pří nakupování?

Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím těchto stránek a jiných forem komunikace budou prodávajícím zpracovávány a uchovávány. Internetový obchod shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje:

  1. jméno a příjmení,
  2. adresu,
  3. korespondenční adresa, pokud se liší od adresy trvalého bydliště, dodací adresu,
  4. e-mailovou adresu,
  5. telefonní číslo nebo číslo mobilního telefonu.

Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro registraci a nákupy v rámci webu.

Zákazník může sám kdykoliv provádět evidenční změny údajů zavedených do systému Internetového Obchodu.

Zákazník, který má vytvořený účet v internetovém obchodě, může kdykoli požádat zákaznické oddělení o jeho odstranění. Odebrání účtu je nevratné a znamená odstranění veškerých dat zákazníka. Obnova tohoto účtu nebude možná.

Marketing Internetového obchodu

Přihlášením k odběru newsletteru vyjadřujete svůj souhlas s tím, že Váše e-mailova adresa bude použita pro reklamní a marketingové účely Internetového obchodu zaměřené na podporu prodeje jeho vlastních produktů a šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky (tj. typicky e-mailem nebo prostřednictvím sms). Svůj souhlas s uložením Vaší e-mailové adresy a s využíváním této adresy k zasílání elektronického newsletteru a zmíněných informací můžete samozřejmě kdykoli zrušit (pro odhlášení newsletteru najdete na konci každého newsletteru příslušný odkaz).

Internetový obchod může předat vaše osobní údaje dopravní společnosti PPL, České poště, případně dalším subjektům, za účelem užití takových osobních údajů k doručování zásilek od Bolf.cz, tedy k plnění smlouvy.

Kromě toho, vámi poskytnuté informace mohou být sděleny příslušným orgánům veřejné správy, vyžadují-li to příslušné právní předpisy.

Jaký typ souborů cookies používá Bolf.cz

Session Cookies je dočasný soubor, jehož platnost vyprší poté, co uživatel zavře svůj prohlížeč. Session cookies umožňují správné fungování webových stránek, které navštívíte (nebo funkci na nich). Uchovává například informace o obsahu nákupního košíku uživatele při přechodu do pokladny, o tom, jaké stránky a odkazy používá a jakou dobu stráví na jednotlivých stránkách. Díky tomu pokud je připojení k serveru ztraceno Uživatel se může vrátit na stejnou stránku.

Trvalé cookies zůstávají na počítači, dokud nevyprší platnost stanovená v příslušné cookie nebo dokud je zákazník nevymaže. Používání trvalých cookies nám umožňuje poznat nákupní preference zákazníka / uživatele a poskytnout mu individuální služby při nakupování, aniž bychom znali jeho totožnost.

Cookies externích subjektů/ třetích stran/ reklamních sítí – umožňují přizpůsobit zobrazení a obsah webové stránky preferencím uživatele během jeho nákupu v obchodě (Google Analytycs, Google Adwords, AdPilot).

Technické prostředky a Vaše povinnosti

Obchod vynakládá veškeré možné úsilí a přijímá veškerá nezbytná opatření k ochraně osobních údajů a zabezpečení dat svých Zákazníků. Poskytujeme všestranné zabezpečené spojení se serverem, ochranu webových stránek, zejména zabezpečení pomocí SSL certifikátu. Všechny provedené elektronické platby, pokud zvolíte tuto formu úhrady, jsou šifrovány.

Naše opatření se mohou ukázat jako nedostatečná, pokud Uživatel sam nebude dodržovat bezpečnostní pravidla. Uživatelské jméno a heslo je Uživatel povinen uchovávat v tajnosti a nesdělovat je žádným třetím osobám. Upozorňujeme, že tyto informace nebudou po Vás požadovány, s výjimkou přihlášení na webovou stránku obchodu. Dále se nezapomeňte vždy odhlásit ze svého Uživatelského účtu a zavřete okno prohlížeče, jakmile přestanete používat webové stránky našeho obchodu, abyste zabránili neoprávněnému přístupu k vašemu účtu.

Bezpečné nákupy SSL

Z obavy o důvěrnost dat používáme certifikát SSL (Secure Socket Layer v3). Certifikát SSL je zabezpečení, které umožňuje kódování dat přenášených mezi klientem a obchodem. Díky certifikátu SSL není žádná možnost zachytit údaje třetími osobami. To je zárukou, že nemají přístup k jménu, příjmení, adrese, telefonnímu číslu nebo e-mailu. Šifrování se vztahuje na osobní údaje, které nám poskytnete při objednávání nebo e-mailem v případě přihlášení se k odběru newslettru Bolf.cz

Vydavatel certifikátu pro Bolf.cz po ověření důvěryhodnosti obchodu je Unizeto Technologies S.A.

Jak můžete uplatit své práva

Na našich stránkách máte kdykoliv po přihlášení (pomocí e-mailu a hesla) možnost prohlížet a upravovat vaše data. Pokud jste zapomněli heslo nebo se vyskytne nějaký problém s přihlášením, kontaktujte nás na: info@bolf.cz

Jste kdykoli oprávněni požadovat informace o svých uložených osobních údajích. Jste rovněž oprávněni kdykoli odvolat svůj souhlas s pokračujícím využíváním nebo zpracováním svých osobních údajů včetně. Máte také možnost vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pro uplatnění svého práva, prosíme, kontaktujte nás na info@bolf.cz

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat čas od času odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány pro vaše pohodlí poskytnout další informace. Nejsme ale zodpovědní za jejích obsah. Tyto stránky mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které doporučujeme si přečíst. Internetový obchod není zodpovědný za nakládání s daty v rámci těchto stránek.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů, o čem uživatelé Internetového obchodu budou informování na webových stránkách obchodu.

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany osobních údajů na těchto stránkách, kontaktujte nás na adrese info@bolf.cz.

Tato stránka používá soubory cookie pro poskytování svých služeb v souladu s Politika Cookies. Můžete si určit podmínky pro skladování nebo přístup k souborům cookie ve svém webovém prohlížeči.
Zavřít
pixel